תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.woocommerce-1172947-4103632.cloudwaysapps.com (להלן: “האתר") האתר מופעל על ידי האתר מופעל על ידי דויד פלס ע.פ: 308074061 (להלן: "מפעיל האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן: “התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין מפעילי האתר. 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
 • האתר סטארסלייק ו/או Stars-like הינו אתר המהווה פלטפורמה לדירוג לפרסום ולמכירת שירותים ומוצרים מעסקים מובחרים ומובילים, ע"י צדדים שלישיים, אשר ניתן לרכוש את חלקם בתשלום דרך האתר ואחרים מחוץ לאתר.
 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות בתי עסק המפרסמים באתר(להלן: “המשתמש").
 • כל משתמש באתר עם שימושו באתר ו/או חתימתו בהקלקה (להלן: "חתימה דיגיטלית ו/או חתימה אינטרנטית ו/או חתימה בהקלקה") יחשב כי הינו מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר והוא מקבלם. למשתמש באתר או למי מטעמו, לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד מפעילי האתר בכל שימוש ורכישה באתר. יודגש כי ככל והמשתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הינו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת מפעילי האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למפעילי האתר לכל עניין ודבר ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים, ובכל המידעים הנמסרים על ידי משתמשי האתר במסגרת הצטרפותם לאתר אודות דפוסי התנהגותם באתר,לצרכים סטטיסטים, לצרכי שיפור האתר וכן ליצירת קשר עם משתמשי האתר.
 • חשוב לציין, עם הרישום לאתר ואישור הלקוח, הלקוח יכלל במאגר הלקוחות של Stars-like וימנה בתפוצת הדיוור הישיר ובכללם דואר אלקטרוני, הודעות SMS, וWhatsApp ובכל דרך התקשרות כלשהי של מפעילי האתר. באם המשתמש חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור, הינו מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר בכתובת הדואר האלקטרוני office@stars-like.com ולבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה. 
 • מפעילי האתר זוקפים לזכותם את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 • האתר מאפשר לקונים פוטנציאליים להתקשר עם בעלי העסקים המפרסמים באתר.
 • למען הסר ספק, יודגש כי האתר מתווך ו/או אינו צד לעסקאות אשר יעשו בין המוכרים לקונים באתר, האתר מהווה כלי פרסומי בלבד. מפעילי האתר אינם מייצרים ו/או נותנים שירות ו/או משווקים ו/או מוכרים ו/או מספקים את השירותים ו/או המוצרים. לאתר ו/או למפעילי האתר לא תהיה כל אחריות לכל טובין, מטלטלין ו/או שירות ו/או כל דבר אחר שהוא שנרכש ע"י המשתמש באמצעות האתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהאתר ו/או ממפעילי האתר בקשר עם הטובין, המטלטלין, השירות וכו' שרכש. 
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לכל ייעוץ מכל סוג שהוא.

 

2. התכנים באתר:

 • האתר יכלול בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: “התכנים"). התכנים מהווים הבעת דעה בלבד והם אינם מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא ולאתר ו/או למפעילי האתר לא תהיה אחריות כלשהי לאופן בו יעשה המשתמש שימוש בתכנים. 
 • התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילי האתר נושאים באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
 • מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם להקנות למשתמש את הידע המקצועי, והפרטים הרלוונטיים בכל תחום למען נוחיותו המרבית אך אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות כלשהן.

 

3. תנאים לביצוע רכישות באמצעות האתר :

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים לעיל ולהלן:

 • ברשות המשתמש כתובת דואר אלקטרוני, וכרטיס אשראי ישראלי ותקף.
 • משתמש אשר מלאו לו 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית.
 • היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
  • יש באפשרות המשתמש לשלם על המוצרים באתר דרך כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות הפועלות בישראל. את מספר הכרטיס ופרטיו תידרשו להזין במקום המיועד לכך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים למנוע ממשתמש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות אם מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים, או שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, או במידה והמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילי האתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

4. המוצרים והשירותים הנמכרים באתר

 • המוצרים והשירותים הנמכרים באתר הינם דירות נופש, צימרים, וילות, שירותי בעלי מקצוע כגון אינסטלטור, חשמלאי ועוד (להלן בהתאמה: “השירותים ו/או המוצרים").
 • השירותים ו/או המוצרים נמכרים ע”י בעלי עסקים המפרסמים באתר.
 • לכל בעל עסק באתר יהיה את התנאים שלו למכירת מוצריו, לרבות: מחירים, אספקה ומשלוחים, ביטולים והחזרות, איכות השירות המוצר ו/או טיב המוצר ו/או כל נושא אחר הקשור לשירותים ו/או מוצרים הנמכרים על ידו.
 • מפעילי האתר אינם קובעים את תנאי ההתקשרות בין בעל העסק לבין הלקוח, על הלקוח לבדוק את תנאי ההתקשרות והעסקה מול החנות ו/או המוכר.
 • חשבונית מס ו/או קבלה עבור הרכישה תונפק ללקוח ע”י בעל העסק בלבד, מפעילי האתר אינם צד לעסקה ולכן הם אינם מנפיקים חשבוניות ללקוח.
 • מחירי השירותים ו/או מוצרים הקובעים הינם רשומים בmini site של כל בעל עסק באתר בהתאם לתחום שלו ישנם בעלי עסקים שיכולים לקבוע את המחיר רק מחוץ לאתר באופן פיזי.
 • מובהר בזאת, כי בעל העסק, יהא רשאי לעדכן את מחירי השירות ו/או המוצרים באתר ומחוצה לו מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירות ו/או המוצרים לפני תום הליך בחירת השירות על ידי המשתמש, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 • כמו כן בעל העסק הינו האחראי הבלעדי מול המשתמש לטיב ותנאי העסקה, מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום דרך ואופן להתקשרות ו/או להבטחות ו/או למצגים ו/או למוצרים של בעל העסק מול הלקוח.
 • בשירותים ו/או מוצרים בהם נדרשת כשרות השירות ו/או המוצר אשר נמכרים ע”י בעלי העסקים באתר, למפעילי האתר לא תהיה מחויבות לאמיתות הדברים, אך כל קונה יוכל לפנות למפעילי האתר אשר יהיו מחויבים לבצע בירור מול בעל העסק ובמידת הצורך הורדת השירות ו/או המוצר מהאתר.
 • ניתן יהיה לרכוש באמצעות כרטיס אשראי תקף ותשלום מזומן לבעל העסק בלבד.
 • מחובת הלקוח לדווח על עסקת מזומן שנעשתה מול בעל העסק. במידה ולקוח לא ידווח שנעשתה עסקת מזומן, החברה תשקול אם להסיר את הלקוח מהאתר לצמיתות, ללא הסברים והתראה. בנוסף, לקוח שמקיים עסקה מול בעל עסק ללא דיווח למפעילי האתר, מפעילי האתר לא יוכלו לעזור לו בעת הצורך מול בעל העסק.
 • כל פנייה בנוגע לעסקה ו/או לשירותים ומוצרים תהיה לבעל העסק בלבד, במידה ונתקלתם באי היענות מצד בעל העסק, תוכלו לפנות למפעילי האתר אשר ינסו לקשר ו/או לבצע בירור, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילי האתר אינם מבטיחים לפתור את המחלוקת בין הלקוח לבין בעל העסק, בכל מקרה ביטול עסקה ו/או החזר כספי יינתנו ע”י בעל העסק בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין נושא זה לאתר ו/או למפעילי האתר.
 • .המשתמש יהיה חייב לתת המלצה על כל בעל עסק ממנו יקבל שירות או ירכוש מוצר. במידה ומשתמש לא ייתן המלצה כנה ואמיתית מפעילי האתר יהיו רשאים לחסום את המשתמש להשתמש באתר וליצור קשר עם בעלי עסקים נוספים באתר לרכישת השירות או המוצר שלהם.

 

5. הגבלת אחריות מצד מפעילי האתר

 • האתר הינו פלטפורמת פרסום ומכירה בלבד.
 • התכנים, המוצרים והשירותים המצויים באתר מוצעים לשימוש ורכישה ע"י המשתמש כפי שהם ולאתר ו/או למעפילי האתר אין כל אחריות למצבם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש. המשתמש מתחייב כי לא תהיינה לו כל דרישות, טענות או תביעות כלפי מפעילי האתר בקשר לטיב התוכן, השירותים והמוצרים וברור לו שאחריות השימוש באתר חלה עליו באופן בלעדי.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילי האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר.
 • על המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי מוצרים ו/או שירותים ו/או כל תוכן שפורסם באתר גורם או עלול לגרום לו ו/או לסביבה נזק, יש לפנות למפעילי האתר ולהתריע בפניהם על כך, לאחר מכן מפעילי האתר יבדקו את הנושא וייתכן כי יסירו את התוכן במידה ויראו לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילי האתר ו מפעילי האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל מחלוקת ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים להתקשרות המשתמש עם בעלי העסקים באתר, בין במישרין ובין בעקיפין.
 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • האתר מוצע לציבור “כמות שהוא" "As Is")).
 • מפעילי האתר לא יישאו באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילי האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם לבדוק את התכנים המועלים לאתר ע"י צדדים שלישיים, ועושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על נכונותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילי האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל הוצאה, נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מפעיל האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישאו מפעילי האתר בסכום נזק מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

 

6. קניין רוחני באתר:

 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו וסמלי האתר ללא הרשאה ממפעילי האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של האתר ו/או מפעילי האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של האתר ו/או של צד שלישי שפרסם באתר.
 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 • כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.
 • כל ס’ בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 

7. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

 • מפעיל האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילי האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים(להלן: "קישורים").
 • אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא יישאו בכל האחריות בקשר לכך.
 • מפעיל האתר לא יהיו אחראים לקישורים ו/או לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילי האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתם המוחלט.
 • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

8. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

 •  על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת שירות (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהשירותים שהזמנת יימצאו בתוקף אצל מפעילי האתר ובעלי העסקים. למרות שמפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהשירותים המוצגים באתרם נמצאים בתוקף – אכן יימצאו בתוקף, הרי ייתכן מצב בו שירותים המוצגים באתר הופסקו מכירתם, ובמקרה כזה תשלח אלייך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון שהזנת בפרטי ההזמנה באתר. 
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת שירות חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר – יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר עד 14 יום מיום הקנייה – תימחק הזמנתך ויימנע חיוב כרטיס האשראי שלך.

  9. הפסקת שימוש ושיפוי:

 • מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להפסיק את פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP , מספר טלפון, מייל ועוד וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהיו מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעילי האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילי האתר ו/או למי מטעמם על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כנגד האתר ומפעיליו.

 

 1. המחאת זכויות וחובות
 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילי האתר רשאים להמחות את התחייבויותיהם ולהסב זכויותיהם, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיהם, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 • במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

 1. שימושים אסורים:
 • המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 • המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 • המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי האתר. מפעילי האתר מודיעים בזאת כי מדיניותם היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשרו בקשת המשתמשים לעשות כך.

 

 1. תנאים נוספים:
 • תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתם הבלעדית של מפעילי האתר, אשר יהיו רשאים לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילי האתר אינם נותנים כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילי האתר ו/או האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 1. מחירים ותשלומים
 • חיוב המשתמש יתבצע באמצעות האתר, ישירות מול ספק השירותים ו/או המוצרים, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור המשתמש לספק בעת ההזמנה, לפי המחיר שמופיע באתר ליד השירותים ו/או המוצרים שרכש, בתוספת תשלום המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או שירות בדפיהם, ובסיכום תהליך ההזמנה (דף תשלום).
 • ספקי השירותים ו/או המוצרים רשאים לשנות את מחירי השירותים ו/או המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מזמן לזמן. המחיר התקף ביחס לרכישה שביצע המשתמש, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שהשלים את תהליך הרכישה וקיבל אישור הזמנה.
 • מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי הטיפול והמשלוח המופיעים באתר – אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.
 • במידה והזמין המשתמש מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.
 • במידה והמשתמש יהיה מעוניין לבטל את קנייתו, יוכל לעשות זאת לפי תנאי הביטול הכתובים על כל שירות ו/או מוצר אחרת יחויב בדמי ביטול בסך 5% מעלות הרכישה בפועל או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם – תהליך זה יבוצע ישירות מול הספק.
 • בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

 

 1. שירות לקוחות ויצירת קשר:
 • שירות הלקוחות של האתר יפעל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-19:00 ע”י מערכת התמיכה באתר.
 • שירות הלקוחות ייתן מתן תמיכה טכני דרך מערכת תמיכה טכנית ופתיחת פניות של האתר או בדואר אלקטרוני תוך 24 שעות.
 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות, במידת הצורך מפעילי האתר יצרו עמכם קשר טלפוני.
  בשאלות לגבי השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש במוצר, אחריות, אנו מזמינים את המשתמש לפנות לעסק דרך הצ'אט ב mini site או דרך מספר הטלפון שלו. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם העסק ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באתר דרך הטלפון 052-8323682 או בדוא"ל support@stars-like.com. מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם על מנת לחבר בין המשתמש לבין העסק במידה והמשתמש לא יצליח, מבלי להתחייב.
 • נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירות המשתמש דרך הצ'אט הישיר, הטלפון ובמייל, בשעות הפעילות המפורסמות, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה באתר ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה אצלנו באתר.
 • לא יהיה במתן שירות לקוחות למשתמש בכדי להטיל על האתר ו/או על מפעילי האתר אחריות כלשהי למוצרים, תכנים ושירותים שנרכשו ע"י המשתמש דרך האתר